Internationella lagar kontra SKKs regler


För ett antal månader sedan mottog undertecknad ett illa dolt slag på fingrarna av SAgiKs funktionärskommitté. Följande /des/information gick ut till alla domare:

“Hej på er alla domarkollegor,

Idag finns en marknad för träningstävlingar i agility och vissa av dessa arrangeras av privata företag, t ex hundhallar. Vi vill därför skicka ut en påminnelse om vad det är som gäller då det förstås är domarna, inte företagarna, som ska känna till de domaretiska reglerna.

Här är en hänvisning till gällande domaretiska regler; http://www.skk.se/Global/Dokument/Prov-och-tavling/Domaretiska-regler-T21.pdf, enligt vilka en SKK-auktoriserad domare (eller person under utbildning till domare) inte får döma på tävlingar arrangerade av privata företag.

I texten nämns klubb eller förening som inte är ansluten till SKK eller erkänd av SKK, men tolkningen är att det även gäller privata företag. (Det finns idag ett reglerat undantag, nämligen BPH, där företag kan vara arrangörer.)

Lycka till med era dömningar under 2016
Funktionärskommittén”

För det första, så som nämns i texten, står det inte att det gäller företag. Så här står det i texten som Funktionärskommittén hänvisar till:

“Av dokumentet framgår att det inte är accepterat att en domare dömer eller på andra sätt deltar i kynologisk verksamhet, till exempel inofficiella prov och tävlingar, som arrangeras av klubb eller förening som inte är ansluten till SKK eller annan erkänd utländsk kennelklubb. Detsamma gäller även för person under utbildning.”

Jag har naturligtvis försökt ta reda på vem som gjort tolkningen att “klubb eller förening” ska tolkas som företag, men inte fått något svar.

Vidare har frågat flera personer i ledande ställning hur det kommer sig att Funktionärskommittén kommer med ett utspel som utifrån gällande EU-lagstiftning verkar så verklighetsfrånvänt och obildat?

SAgiKs ordförande, Christianne Simson, är den enda som svarat på frågan. Hon svarade något i stil med att vi lyder under SKK och därför följer vi deras regler. Detta är naturligtvis ett rimligt resonemang. Det orimliga är att SKK inte följer EU-lagstiftningen! Och att funktionärskommittén skickar ut ovanstående brev som om det var oproblematisk “information”.

I själva verket vet vi ju SKK backat. Eller hur? För visst kommer ni ihåg Nisse Lindqvist som blev avauktoriserad och senare påauktoriserad? Varför, jo naturligtvis för att SKK förstår att de inte kan bryta mot EU-lagstiftningen.

När jag frågade runt om det hela i SAgiK blev jag varse att många helt missat hela grejen med riksidrottsförbundet och Bilsportsförbundet. Jag är ju inte jurist och kan inte uttrycka mig korrekt, säkert, men för att göra en lång historia kort:

1. En medlem i Svenska bilsportsförbundet ordnade en egen “inofficiell” liga och anmäldes då för “illojalitet”.

2. Medlemmen anmälde då Svenska bilsportsförbundet till Konkurrensverket som startade en utredning.

3. Konkurrensverket startade en utredning avseende licenstagares möjligheter att medverka i andra tävlingar än de som anordnades av Svenska bilsportsförbundet och detta slutade med ett stort vite och ett åläggande om att ändra reglerna då dessa ansågs utgöra en konkurrensbegränsning på marknaden för anordnande av bilsporttävlingar i Sverige.

4. Svenska bilsportsförbundet överklagar till Marknadsdomstolen som finner att Konkurrensverkets dom INTE inskränker mot föreningsfriheten och inte heller kan betraktas som  arbetsrättslig lojalitetsplikt då medlemmar i föreningen inte betraktas som anställda. Vidare hänvisade man till EU-domstolarnas praxis.

Grejen är ju, för att komma till någon slutsats, att även om SKK ibland verkar tro att de är en myndighet så är de inte de och de står UNDER både svensk och EU-lagstiftning. Så låt oss inte skrämmas av deras tomma hot!

Kram! /Mija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Internationella lagar kontra SKKs regler

  1. Pingback: Vad var det jag sa? | Agilitybiten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s