Monthly Archives: August 2014

Agilityforskning

Inför årets upplaga av Canine Science Forum lovade jag att skriva en liten sammanfattning av den agilityrelaterade forskning som kommit till min kännedom. Håll till godo! 🙂 Förutom den forskning som presenterades nedan fanns en poster med “bakgrundsinformation” om varför … Continue reading

Posted in Agility, Jobb, Mål och planer | 2 Comments