Bevarandegenetisk analys

Har din förening ansvaret för att förvalta en lantras-genbank? Har ni avelsansvar för en ras som drabbats av en ärftlig sjukdom? Eller sitter du i en rasklubb för en SKK-ansluten hundras och är tvungen att uppdatera den ras-specifika avelsstrategin? Kort sagt – behöver ni hjälp att utreda er ras genetiska situation? Då har du hittat rätt!

Jag jobbar med pedigree-analys (statistisk analys av stamtavlor) och erbjuder:
– Grundläggande bevarandegenetisk analys (beskrivning nuläge med avseende på inavel och genetisk variation med flera olika mått), founderinformation inkluderat. Jag skriver en kortare rapport (ett par sidor) där jag försöker sammanställa resultaten lättfattligt, givetvis kan du alltid återkomma med frågor.
I tillägg till detta kan du beställa:
– Analys av hur uteslutande av anlagsbärare/sjuka djur etc påverkar den genetiska variationen i populationen
– Vid autosomal recessiv arvsgång – i vilka linjer finns anlagen?
– Frågeställningar kring hur inkorsningar etc påverkar populationen med avseende på genetisk variation
– Lista genetiskt värdefulla individer i populationen med avseende på genetisk variation (baserat på släktskapsförhållanden)

Givetvis är du fri att använda och publicera rapporten på vilket sätt du vill så länge du refererar till mig.

Det största jobbet är att preparera stamträden som ni tillhandahåller. Detta gör jag med hjälp av ett eget program: mPed. I själva analysen jobbar jag gärna med PMx som ursprungligen är utvecklat för bevarande av hotade arter i djurparksmiljö. PMx fungerar dock inte för större raser så då tar jag till andra program.

Jag är systemvetere i botten och har sedan doktorerat i populationsgenetik, zoologi, på Stockholms universitet. Min avhandlingsarbete handlade främst om bevarandegenetisk uppföljning av hundavel och effekter av nuvarande avel vad gäller hastigheten på inavelsökningen och förlusten av genetisk variation. Ett exempel på publikation:

Recent breeding history of dog breeds in Sweden: modest rates of inbreeding, extensive loss of genetic diversity and lack of correlation between inbreeding and health>
M. Jansson & L. Laikre

INTRODUKTIONSERBJUDANDE! Prisexempel för en mindre ras, 2500 kr (inkl. moms) för en grundläggande analys och 1000 kr per tillägg enligt ovan.

Mejla mig för mer information på: mija(a)agilitybiten.se (OBS! Glöm inte att ange vilken ras det gäller för att få ett korrekt kostnadsförslag.)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s