Vad var det jag sa?


Tyvärr skrattar jag nog inte alls, inte ens sist, för det är alldeles för strävsamt att vara ensam på fel sida om vägen. Men, Svenska kennelklubbens (SKKs) centralstyrelse (CS) i ett protokoll uttalat att:

“Nuvarande konkurrenslagstiftning: Som SKK idag tolkar lagstiftningen har SKK
eller klubbar anslutna till SKK inte möjlighet att förhindra att en enskild utbildad
SKK-funktionär deltar i en konkurrerande verksamhet genom att t.ex. SKK
avauktoriserar en person som en konsekvens av dennes beslut.”

(SKK/CS nr 4-2018 §91e)

Grejen är ju att oavsett om SKK “idag” tolkar lagstiftningen så eller inte så har ju frågan redan avgjorts på myndighetshåll (och SKK är ingen myndighet även om de tror sig vara det). Så här skrev konkurrensverket om den utredning de gjorde 2009 (snart tio år sedan!):

Konkurrensverket om Bilsportsförbundet (2009)

Ända sedan dess har jag slagit ifrån mig med näbbar och klor (läs – skrivit MASSOR) när jag blivit anmäld och förföljd för än det ena och sedan det andra. Det mesta av skiten lämnar jag bakom mig (läs det som tillhör SBK, det går inte att diskutera på ett vettigt sätt) men även senare har jag skrivit en rad texter om detta. Ett par exempel från denna blogg:

Brev till SKK angående avauktorisationen av Nisse (2014)

Internationella lagar kontra SKKs regler

Anledningen till att jag inte “skrattar sist” är att jag tycker att det är under all kritik att det ska ta SKK 10 år att fatta att de inte är mer myndighet än riksidrottsförbundet.

/Mija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s