PM om att hjälpa hundtränare att nå sina mål


Att tänka på:

  • Roll – i vilken roll försöker du hjälpa en hundtränare att nå sina mål? Är du en träningskompis (ni hjälper varandra på lika villkor), instruktör (berättar systematiskt hur en gör) eller en coach (som peppar och/eller utmanar)?
  • Trygghet – eleven behöver känna sig trygg i situationen för att kunna lära sig något. För att känna sig trygg behöver eleven uppleva att du följer givna tidsramar (startar i tid och, lika viktigt, tar ansvar för att avsluta inom given tidsram), att det är ordning och reda på saker och ting, inga hundar står och skäller eller annat som stjäl elevens uppmärksamhet, samt att hundhållningen sköts i övrigt på ett sätt så att eleven inte behöver oroa sig för potentiell aggression mellan hundar, etc.
  • Möjlighet att kognitivt uppfatta informationen – När du ska berätta om något, se till att dina ord inte dränks i något buller eller blåser iväg i motvind. När du ska visa något, se till att dina elever inte har solen i ögonen. Etc.
  • Inlärningsstil – vi lär oss på olika sätt. Vi kan lära oss genom att ta till oss av teori (i en bok eller av en föreläsare etc.), genom att härma någon annan eller genom att själva pröva oss fram. Om din elev inte förstår vad du försöker förmedla, försök förmedla det på ett annat sätt!
  • Informera om ett steg i taget – Dela upp informationen till din elev i flera steg. Du kan med fördel berätta om alla stegen under en teorilektion men under praktiskt arbete instruerar du ett steg i taget.
  • ”Torrträna” utan hund – i all hundträning gör du klokt i att låta din elev pröva att utföra momentet ”torrt”, det vill säga utan hund, innan hunden blandas in. Det kan handla om att alltifrån att snabbt få upp godiset ur fickan till att öva på hur eleven ska sätta fötterna i en viss övning.
  • Tajming! – Hundträning är ett praktiskt hantverk och när du ska träna hundtränare behöver din belöningstajming vara, minst, lika bra som när du tränar hundar! Precis när din elev gör något bra ska du uppmärksamma det.
  • Planera! Ju noggrannare du planerat lektionen med avseende på syfte och mål med övningarna desto större flexibilitet kommer du att ha för oförutsedda händelser. Ett mål kan ha flera möjliga vägar dit. Om du vet ditt mål kan du byta väg dit när hunden, hundtränaren eller omgivningen inte fungerar så som du hade tänkt. Givetvis är det viktigt att inte bara tänka på vad en ska göra och varför utan också hur (och att anpassa detta till givna tidsramar), men när det oförutsedda inträffar är det frågan om varför som kommer att hjälpa dig att vara flexibel.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s