Det där med tunnlar och klätterhinder


Förvirringen verkar total kring vad som egentligen beslutades på helgens agilitydomarkonferens angående tunnlar och klätterhinder. Så jag har lovat att försöka, med betoning på att försöka, och med viss reservation för att jag kan ha missförstått något. Kommentera gärna direkt i bloggen om du hittar några konstigheter! 

Nedanstående bana skissade jag på mitt block under domarkonferensen, körde i ett ridhus på kvällen och publicerade på fejan, just som banan jag tränade på söndagskvällen.

traning161128

Den nya regeln:
“Föraren ska kunna passera varje hinder på bägge sidor utan att hindras av andra hinder med undantag av då en tunnel är placerad under A-hinder eller balansbom, då föraren ska kunna passera på tunnelns ena sida utan att hindras av andra hinder” (3.1, näst sista punkten)

Den här regeltexten fick, med rätta, många att ifrågasätta hur jag kunde hitta på att rita just ovanstående träningsbana på domarkonferensen. Det står ju nämligen i regeln att föraren ska kunna passera “på tunnelns ena sida”. Detta förstår såklart den som inte har förförståelse kring regelns tillkomst som att man måste kunna passera vid just dikt intill sidan av tunnelns ena sida.

Det är också anledningen till att första delen av regeltexten ovan (som hängt med ett tag) kom till – någon hade placerat två hopphinder dikt intill varandra och tvingade därmed förare till lagerhandling. Just med tanke på detta, att tanken med den första delen av regeltexten “Föraren ska kunna passera varje hinder på bägge sidor utan att hindras av andra hinder […]” avser att hinder inte får stå närmre varandra än att en förare ska kunna komma in emellan dem så är det logiska sättet att läsa ovanstående regeltext att en förare ska kunna passera dikt intill tunnelns ena sida – även om det ligger under ett balanshinder.

Bakgrunden
För svenska agilitydomare som följt hetsjakten mot tunnlar som placeras så att förare begränsas i sin framfart av balansbommen var det dock ganska uppenbart att det inte var att någon ska kunna passera dikt intill tunnelns ena sida som avsågs. Snarare var det resultatet av den kreativa banläggning vi uppmuntrades till på domarkonferensen 2007 (där jag inte står med på närvarolistan trots att jag höll i vissa moment!?). Men på domarkonferensen 2011 hade vindarna vänt och då var vi kreativa banläggare bannlysta. Här på min hemsida finns en artikel om en gång då jag var ovanligt kreativ (/svår/avundsvärd):

Mijas kniviga banor i Knivsta

(Jag blir för övrigt stolt när jag läser intervjun. Snacka om att jag var före min tid OM det nu är så att allt det där först var ett tema för årets domarkonferens.)

Åter till årets konferens och 2017 års regel.

Avsikten med en regelskrivningen
När det är knivigt (hehe) att förstå en regel så brukar man försöka gå tillbaka till regelrevideringsprocessen (som man antar vara den demokratiska gången). Vad var det “folket” i lilleputtlandet agilitysverige egentligen ville ha?
Den här frågan höll nästan inte alls att få något svar på agilitydomarkonferensen. I efterhand har jag förstått att det, troligen, bland annat beror på hur jag uttryckte mig. Jag försökte förklara att vi måste få diskutera sådana här frågor (vilket det visade sig inte fanns med i planen för konferensen) genom att säga att för att förstå regeltexterna rätt måste vi förstå textens intention. Jag fick liksom ingen respons. Då försökte jag säga att vi måste få veta varför de nya regeltexterna kommit till – så att vi kan gå tillbaka till syftet om det uppstår några oklarheter. Ordet varför förknippade ordförandet med något slags ifrågasättande så det gick ännu sämre. Länge kändes det som att vi inte skulle få höra bakgrunden till regelskrivningarna och jag var beredd att åka hem. Men så ändrade sig konferensledningen utan förklaring. Och vi fick diskutera regeltextstolkning och bedömningar några timmar.

Den nya regeltolkningen
Någon egentlig beskrivning av bakgrund och avsikt med tunnel-under-klätterhinder-regeln fick vi trots allt aldrig och därför är det jag skriver nu mer än “något” haltande. Men domarkonferensen får ju ändå anses vara Sveriges mest kompetenta samling i regelfrågor och mot bakgrund att ingen skrek (inte heller jag, tro det eller ej, sakfrågan är inte särskilt viktig i mitt liv) när tolkningen trots allt beslutades så får vi anta att den gäller. Och tolkningen var väldigt enkel: en tunnelöppning ska ligga under upp-/ned-farten av balansen. Enda gången tunneln får ligga med båda öppningarna på samma sida om balansen är om den är en så kallad “makaronitunnel” (nä, det är inget riktigt begrepp men blev det då SBK utsåg sekreterare på konferensen 2011 – det är oftast en tunnel som är “för tight” ihop-pressad men i det här fallet handlar det bara om att bägge öppningarna mynnar åt samma håll – då får tunneln ligga på mitten.

Återigen – en regeltolkning som inte står i reglerna
Precis som tidigare år har vi alltså lyckats få en regeltolkning som inte står i reglerna. MEN, misströsta ej. På konferensen fick vi ofta skriva “tre positiva” och jag hade svårt att göra det på temana som gavs så jag skrev “gentemot tidigare” istället:
1. Reglerna har aldrig förr varit så välformulerade – det finns mycket mindre som är fritt för tolkning.
2. Domarkonferensen verkade fullständigt överens om att respektera det som står i reglerna. *äntligen*
3. Under en värderingsövning på fredagskvällen avskaffades “Sunt förnuft” som alternativ till reglerna. Inte för att jag egentligen tror att någon domare trott på att flera människor har samma “sunda förnuft” – men kanske kan de bättre stå emot tävlande som tror att det finns något sådant.

Vad är då problemet. Jo, det illustrerades ganska tydligt av den bana som man snott (!!!) av mig till konferensen (dessvärre avidentifierades den dessutom så att den kritiserades som largebana trots att den bara gått i small, byggdes om till medium, och var väldigt poppis bland både small och medium-ekipage av springa-fort-karaktär). OM DU VILL ANVÄNDA MINA BANOR FÖR NÅGOT ANNAT SYFTE ÄN ATT TRÄNA – VÄNLIGEN BE MIG OM LOV! OCH ÄNDRA INTE NÅGONTING, SÅKLART! Jag står för mina banor. Under de förutsättningar de konstruerats. Här är den tillslut:

ssbkag

Banan ovan var alltså uppe för diskussion på domarkonferensen och frågeställningen var hur den funkade med de nya reglerna för banläggning. Ur ett tunnelperspektiv kom konferensen i detta läge fram till att den var ok! (Detta alltså enligt reglerna som man ju då underförstått redan tolkat på något vis, för regelskrivningen fungerar inte.)

Senare under konferensen kom tolkningen att en öppning måste ligga under upp-/-nedfart.

Och balansen då?!?
Om vi återgår till balansen, så är ju den INTE undantagen enligt regeltexten (“…med undantag av då en tunnel är placerad under A-hinder eller balansbom, då föraren ska kunna passera på tunnelns ena sida….) vilket gör att några av oss försökte väcka frågan under agilitydomarkonferensen. Bristen på respons tolkar jag som att det faktiskt inte var en fråga och att man anser att det är “sunt förnuft” (som vi ju skulle ge fan i) att om tunneln får ligga under balansen så får balansen stå över tunneln.

Vad vi kanske inte, som domare, är medvetna om är att det är situationen där tunneln “blockar” föraren från att följa dikt intill balansen som är de flesta “enbart tävlandes” association när de läser regeltexten?!  Men då har vi haft lite otur när vi tänker, för de tävlande störs oftare av tunnlar när hundarna tar balansen än av balanser när hundar tar tunnlar.

Till er tävlande vill jag mest bara säga: det gick liksom inte att få till en diskussion på domarkonferensen om huruvida tunnlar får sticka ut från balansen så att förare inte kan passera dikt intill den. Slutsatsen blir väl att det faktiskt inte är en “issue”?

Och A-hindret då?!?
Ja, du. Förklara gärna för mig vad det kan ha med något att göra utifrån ovanstående, det övergår mitt förstånd!

Vad betyder domarkonferensen?
Det var ganska tydligt under årets domarkonferens att:
– Det är reglerna som gäller! Alla försök att omtolka reglernas intention avstyrdes. Bra!
– Vi kommer ändå alltid att vara oense. SAgiKs styrelse ville inte ens att vi skulle ta beslut på konferensen. Så de besluten är än mindre värda än tidigare.
– Frågan är om ovanstående innebär att SAgiKs styrelse tänker ta beslut i regelfrågor framöver?

The bottom line i tunnel-klätterhinders-frågan:
Hur långt ut från ett hinder ska föraren kunna passera på och fortfarande anses kunna passera på dess sida? 

/Mija

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s