Förslag om införande av flytande demokrati i samband med SAgiKs årsmöte


Nedan följer en text som vi har tänkt lämna in som motion till SAgiKs årsmöte. Vill du skriva under (du måste vara medlem i SAgiK) – skriv ditt namn i en kommentar. /Mija
______________________________________________________________

Motion till Svenska Agilityklubbens (SAgiK) årsmöte 2015

Förslag om införande av flytande demokrati i samband med SAgiKs årsmöten

Flytande demokrati är en blandning mellan direktdemokrati och representativ demokrati.  Formen ger de röstande möjlighet att i varje fråga antingen

  • rösta själv (direkt demokrati), eller
  • delegera sin röst (representativ demokrati)

Den röstande kan delegera sin röst antingen till samma delegat i alla frågor eller till olika delegater i olika frågor. Den röstande har alltid möjlighet att återta den delegerade rösten och antingen delegera till någon annan eller att själv rösta direkt i en fråga. En delegat kan vara en person eller en organisation (klubb).

Möjligheten att delegera sin röst i en eller flera frågor ger de röstande möjlighet att själv bestämma i vilken utsträckning de vill engagera sig.

Flytande demokrati bedöms bättre kunna ta tillvara den utspridda kunskapen och upplösa gränsen mellan väljare och valda.

Vi föreslår att

flytande demokrati införs i samband med SAgiKs årsmöte

 

Mija Jansson                       Cecilia Svensson

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

4 Responses to Förslag om införande av flytande demokrati i samband med SAgiKs årsmöte

  1. miamaja says:

    Maria Pettersson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s