Brev till SKK angående avauktorisationen av Nisse Lindqvist


Till Svenska Kennelklubbens centralstyrelse                                                                                      Solna 2014-11-04

Att följa lagar och regler är viktigt, men det är också viktigt att de har legitimitet. Om många reagerar negativt över ett beslut så kan man ana att denna legitimitet saknas. Regler, och tillämpningar av dem, behöver ha ett stöd om ett regelverk ska fungera i förlängningen.

Beslutet att avauktorisera allas vår Nisse Lindqvist verkar helt sakna stöd bland agilityutövare världen över. Tvärtom har det väckt en stark vrede och återigen väckt liv i diskussionerna kring hur vi skulle kunna fungera utan kennelklubbsorganisationer som många uppfattar som bakåtsträvande.

Jag bifogar till Er en namninsamling som i skrivandets stund har över 1000 underskrifter ifrån agilityutövare spridda över Europa, USA, Canada, Australien, Nya Zeeland och Syd-Afrika. Den finns att följa på: http://www.ipetitions.com/petition/WAOjudge

Några röster från kommentarsfälten:

To revoke a judge’s license who has given their time and expertise to help the worldwide agility community reflects badly on the SKC and I hope they reconsider this decision. 

The SKC has nothing to fear from WAO, give Nils his license back he is an excellent judge.

Sad for the agility world if a great judge should not be judging. Seeking new inspiration should never be a crime. Love his courses.

Sad that you could do this to someone who has given their life to the agility community shame on you

Sverige är ett fritt land och vi vill se en mogen organisation utveckla agilityn och visa omvärlden att vi är ett föredöme för agility. Nisse ska vara kvar som domare.

A truly honest man, and a pure gent, agility will suffer without him

MAG NIET GEBEUREN

It’s sad and childish to take his license! Those people are not in interest of our sport, but only in playing a foolish game of power. Just disgusting!!

What a load of rubbish, he should be allowed to judge were ever he wants.

Flera citat från sången ”Living for agility” (sök på Spotify) kan också läsas, exempelvis We are one och många uttrycker att de är i chock liksom att de, som domare, inte stängts av för motsvarande handlingar.

FCI har redan uttalat att den typen av sanktioner som SKK nu ägnar sig åt inte är tillåtna enligt EUs konkurrenslagstiftning. Väldens agilityutövare står enade. Vi svenska agilityutövare var stolta över att vara just svenskar då landslaget och Nisse representerade oss på WAO.

Med hopp om en snabb lösning,

Mija Jansson

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Brev till SKK angående avauktorisationen av Nisse Lindqvist

  1. Pingback: Vad var det jag sa? | Agilitybiten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s