Det går bra nu


För en knapp månad sedan disputerade jag vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet, i ämnet populationsgenetik.

disputation

Jag är fortfarande fascinerad över hur bra det gick. Försvaret gick smärtfritt, bubblet efteråt var gott och festen på kvällen var både trevlig, minnesvärd och långvarig.

Avhandlingen heter “Assessing inbreeding and loss of genetic variation in canids, domestic dog (Canis familiaris) and wolf (Canis lupus), using pedigree data” och handlar om en stor förlust av genetisk variation hos svenska hundar och vargar.

En omfattande analys av släktskapsträden för hos över 30 hundraser i Sverige visar på en kraftig minskning av genetisk variation över de senaste 40 åren. Samtidigt ökar inaveln onödigt snabbt i hundbestånden, men det går inte att upptäcka någon koppling mellan denna inavel och rasernas hälsotillstånd. I min forskning har jag utnyttjat de stora datamängder kring hundars släktskapsträd som har generarats av Svenska kennelklubben för att belysa frågor som rör bevarande av biologisk mångfald på gennivå.

Den snabba förlusten av genetisk variation är särskilt allvarlig för de 12 nationella hundraser som Sverige har bevarandeansvar för, däribland västgötaspets, svensk lapphund och ett antal stövarraser. Internationella överenskommelser Sverige undertecknat kräver att aveln blir mer bevarandeinriktad det handlar om att använda fler djur i aveln och undvika avelsmatadorer där exempelvis få utställningsmeriterade individer får väldigt många avkommor.

Den svenska vargstammens släktskapsträd har också granskats – främst för att utreda effekterna av jakten 2010 på inavelsnivåerna och möjligheterna att använda djurparksvalpar i så kallad cross-fosteringutsättning för att genetisk förstärkning det vilda beståndet.

Jakten 2010 resulterade i att de minst inavlade vargarna sköts och genetiskt material från djurparkspopulationen av varg har en potential att nästan fördubbla den genetiska variationen i den vilda vargstammen.

Genetisk variation är nödvändig för både vargar och hundar om de ska kunna anpassa sig till förändringar som sker efterhand. För vilda populationer kan det röra sig om förändringar i miljön och för domesticerade populationer om samhällets föränderliga förväntningar. Vikten av den genetiska variation slås fast i konventionen om biologisk mångfald och i det svenska miljömålsarbetet. Så det så!

En annan bra sak som hände nu i helgen var att bästa laget äntligen kvalade till SM. Heja oss! 🙂

nystart

/Mija

This entry was posted in Agility, Jobb. Bookmark the permalink.

1 Response to Det går bra nu

  1. Stort grattis till både disputation och SM-kval!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s