SBK har historiska kopplingar till häxbränning


Nya rön om SBKs historia visar att klubbens anor sträcker sig till långt före första världskriget och att de en av grundarna av den första klubben, Peter von Polstierna, dessutom ägnade sig åt häxprocesser.

SBKs militära anor är välkända och det patrialkala systemet har förklarats därmed och det finns också dokumentation som till exempel filmen “Karlskrona BK – på 30 talet” som man lät masstillverka för några år sedan. Nu framkommer alltså att det inte bara är den militära bakgrunden som byggt partriarkatet, häxjakterna började långt tidigare än så.

Det har berättats att den första hundklubben byggdes på en luderplats, nu har det framkommit att det är ett missförstånd då en luderplats var en sådan där dåtidens jägare lade sina rödrävar för att kunna locka fram, och döda, varg. Platsen klubben byggdes på var istället en häxbränningsplats dit de halshuggna häxornas kroppar fördes för att brännas upp.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to SBK har historiska kopplingar till häxbränning

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s