Missförstånd angående agilityns framtid


Känner att jag måste kommentera några stora missförstånd som florerar för tillfället:

1. SKK har hela tiden varit väldigt tydliga med att SBK riskerar att förlora huvudmannaskapet för agilityn om SBK inte gör något konkret åt demokratiunderskottet. Att hitta en kompromiss var alltså SBKs chans. Ändå lobbade ingen för förslaget. Vi som ville att huvudmannaskapet skulle flyttas satt tysta och förstummade och tänkte, förstår de inte? Tydligen inte för nu är alla förvånade att SKK menade det de skrev och skrev det de menade – SBK skulle förändra något och det nu. SBK hade chansen och tog den inte.

2. När agilityförbundet nu hamnar direkt under SKK – kommer vi då att behöva hålla på med utställningar etc. Värst i den här kategorin var en förare som vänstervarvade med sin hund i väntan på nästa agility-SM… Alltså, jag förstår inte vad folk inte förstår? Agilityklubben kommer att ligga på SAMMA nivå och LIKA MYCKET under SKK som SBK gör. Snälla, om du inte förstår – försök förklara för mig vad du inte förstår så att jag kan förklara, förhoppningsvis.

3. När det nu bildas en agilityklubb kommer DEN att vara huvudman. INTE SKK.

4. Detta kommer att ödelägga verksamheten i SBKs lokalklubbar. Nej, det kommer det inte om inte lokalklubben vill använda detta som ursäkt… och då har man ett annat problem. Idag ligger huvudmannaskapet hos SBK och agilityverksamheten frodar ändå i HU-klubbar och SKK-lokalklubbar, visst?

Jag hoppas att jag tagit hand om det värsta nu…

/Mija

This entry was posted in Agility, Föreningsliv. Bookmark the permalink.

1 Response to Missförstånd angående agilityns framtid

  1. Mija says:

    Punkt 5: Det finns inga belägg för att det skulle bli dubbelt så dyrt att tävla agility.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s