Agilityns organisation, del 2


Som jag skrev igår hade jag ambitionen att redan i det första inlägget på temat beskriva SBKs organisation. Det visade sig lättare sagt en gjort. Egentligen vet jag ju hur det ligger till. Men jag skulle gärna vilja haft det bekräftat. Men informationen om SBKs organisation är minst sagt svårtillgänglig. Den ligger inte alls på deras webplats utan i det interna systemet – FIDO. Och där är informationen flera år gammal. Så… denna blogg är egentligen till stor del baserat på vad jag kan och vet och på vad jag har hört. Allt är dock från säkra källor och eventuella felaktigheter skulle bero på missförstånd från min sida. Jag har dock dubbelkollat allt med personer som borde veta. Så, så här tror jag att det ligger till…

sbksorg

Det blåa på bilden är det mest lika ett “organisationsschema” som finns på SBKs interna web. Det lila och röda har jag ritat till. Det lila symboliserar de delar som SBK utelämnar i sitt “organisationsschema”. Högst upp har jag ritat kongressen (årsmötet) vilket i alla föreningar är det högsta beslutande organet. Kongressen utser förbundsstyrelsen som inom sig utser utskottsledare vilka utser ordförande i de olika grupperna.

De två utskott som har med agility att göra är de för hundägarutbildning och det för prov och tävling. Ja, och så det för organisation också såklart, indirekt. Just nu känns kanske det utskottet högaktuellt. Där sitter för övrigt en agilityperson – Dag Brück, som också är den förste agilitypersonen att väljas in i förbundsstyrelsen (där han sitter som suppleant).

Under utskottet för prov och tävling finns sex utskottsgrupper: agility-, bruks-, ipo-, drag-, lydnads- och rally-gruppen. I utskottet i fråga finns en agilityperson, Yvonne Ahlin. Hon är också ordförande i agilitygruppen. Sidan om agilitygruppen är inte uppdaterad på år och dar men om jag missat någon nyhet så är övriga i den gruppen: Liza Bolinder (Bollnäs), Anders Nyholm (Linköping), Tina Eresjö Köster (Österåker, samma klubb som Yvonne Ahlin) och Tommy Hagström (Strängnäs).

Alla egentliga beslut tas i utskotten och gruppernas befogenheter är ytterst oklara. Yvonne Ahlin har vid flera tillfällen hänvisat till bristen på arbetsordningar när hon förklarat varför de inte kan göra olika saker. Jag satt i agilitysektorn när omorganisationen skedde som degraderade oss till en “grupp”. I praktiken betydde det att vi fick våra “beslut” omprövade i utskottet – vi hade egentligen inte rätt att ta några beslut i annat än löpande ärenden så som dispenser och dyligt som egentligen är administration som skulle kunna skötas av en kanslist (agilityn har numera bara en kvartstjänst på SBKs kansli, dock).

I utskottet för hundägarutbildning är vi representerade av Camilla Brundin. Såvitt jag kan förstå finns inga grupper under detta utskott. I alla fall finns det inga på deras sida på Fido, den är å andra sidan inte uppdaterad på över två år. Det har varit en del frågor på facebook och annat om “agilitylärargruppen”. Denna grupp har funnits på det ena eller andra sättet ända sedan alltihop låg under Sveriges hundungdom om jag förstår det hela rätt. När jag satt i agilitysektorn låg agilitylärargruppen under oss. Vid omorganisationen flyttades den över till Utskottet för hundägarutbildning. Vad som sedan hänt med den är ytterst oklart.

Vad vi vet är att någonstans mitt i den agilitylärarutbildning som nu pågår bestämdes att bara en av de tre lärarna skulle få fortsätta – och det blev Camilla Brundin. Camilla satt då vad jag förstår i utskottet som beslutade detta (exakt datum kan jag inte ta reda på då det inte står i något FS-protokoll när hon tillträdde och länken på utskottets sida på FIDO fungerar inte). Man får dock anta att hon inte deltog i beslutet, såklart.

De personer som före den händelse ledde arbetet med lärarutbildningen tillsammans med Camilla vet vi inte om de har något uppdrag längre. Vi vet inte heller om agilitylärargruppen fortfarande existerar. (Tyvärr går det inte att förstå via sidan på FIDO för länken till protokollen fungerar inte och sidan är så gammal att när den var aktuell så fanns det de facto en agilitylärargrupp – ändå nämns den inte!?)

Sist men inte minst måste jag givetvis nämna den grupp som tillsatts av förbundsstyrelsen för att utreda agilityns framtid. Den här gruppen har alltså lagt ett förslag på en agilityorganisation under SBK (inte SKK) och lagt ut en omdebatterad enkät. Gruppen som jobbat fram förslaget och enkäten består nu av:

Per-Inge Johansson (SKK, ordf), Yvonne Ahlin, Dag Brück, Gudrun Brundin (gift med Camilla) och Kenth Svartberg (f d agilityregelgruppen som har utarbetat ett detaljerat förslag om en agilityorganisation direkt under SKK). Tidigare har också Katinka Rytse (förbundsstyrelsen) suttit i gruppen. Helt nyligen – så nyligen att de omöjligt kan ha hunnit sätta sig in i gruppens arbete – har Helena Falk (SHU-representant) och Christianne Simson (SKK-länsklubbrepresentant) fått tillträde till gruppen.

Agilityhälsningar Mija .

This entry was posted in Agility, Föreningsliv. Bookmark the permalink.

1 Response to Agilityns organisation, del 2

  1. Eva says:

    Om man dessutom lägger till alla nivåer ned till medlem i detta under SKK-schemat så ser man ännu bättre hur snårig vägen är.
    Tänker på C-AG, Distrikt, (D-AS) , Klubbstyrelse, (K-AS).
    En väg där det går att ta genvägar i men en väg som ska följas i tex. en regelrevidering… där du dessutom har en liten ARG inklämd 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s