Agilityns organisation, del 1


Jag har på något sätt tagit på mig att berätta om agilityns organisation. Och den börjar med SKK.

skk
OBS! Förtydligande: den lilla rutan där det står SBK i ligger på nivån “klubb i specialklubben”, SBK centralt (och andra specialklubbar) ligger alltså på samma nivå som Länsklubbar och Sveriges hundungdom. “Specialklubbar” är ingen instans utan ett samlingsnamn för en typ av klubbar. (Tillägg 130131)

Högsta beslutande organ i SKK är dess årsmöte – kennelfullmäktige. På kennelfullmäktige väljs centralstyrelsen (CS). CS styr över SKKs kansli och kommittéer. En av dessa kommitéer har stor betydelse för agilityn – Prov och tävlingskommitén (PTK). PTK bestämmer om de flesta regler i SKK-organisationen, typ. Formellt är det CS men vad gäller agility har jag inget minne av att det någonsin har hänt att CS har satt sig över PTK. I praktiken är det PTK som bestämmer, alltså.

I PTK sitter “representanter” för diverse tävlingsgrenar. Dessa utses/föreslås av tradition på lite olika sätt. Vad gäller agilityn så har man helt enkelt bara utsett “någon”. Vad gäller agilityn så har nuvarande repersentant, Nalle Jansson, helt enkelt föreslagit sig själv. Han blev också “invald” av PTK självt.

I och med detta är Nalle också “vår” representant gentemot den internationella kennelklubben – FCI. I denna finns en agilitykommité som beslutar om VM-regler och internationella agilityregler och där Nalle nu är “vår” representant.

Som framgår av bilden bedrivs agilityverksamhet av alla sorters specialklubbar i SKK. Kanske är det detta som är det största problemet med att huvudmannaskapet (“ägandet”) av agilityn ligger under SBK? När det nu är så att både SBK, SKK-länsklubbar och SHU :s klubbar bedriver agilityverksamhet, varför ska då huvudmannaskapet ligga under SBK och inte under huvudorganisationen – SKK? Det är faktiskt ologiskt.

Ett agilityförbund skulle ligga som specialklubb/verksamhetsklubb. Detta finns inte tydligt utmärkt på organisationskartan ovan. Idag finns egentligen bara en verksamhetsklubb – Svenska grythundklubben. En ytterligare är på G – Svenska freestyleförbundet. En “nästan” renodlad verksamhetsklubb är – Svenska vallhundsklubben (som dock har avelsansvar för BC). Ett Svenska agilityförbundet skulle bli ytterligare en verksamhetsklubb på specialklubbskartan.

Många inom SKK har länge förespråkat verksamhetsklubbar som en egen “nod” i SKKs organisation. Det är helt enkelt del logiska slutsatsen. Titta bara på den blå fyrkanten i organisationsschemat.

Min ambition med detta blogginlägg var att publicera en liknande bild av SBKs organsiation. Men det låter sig inte göras på en kväll. Beskrivningen av SBKs organisation ligger väl dolt i ett intranät, FIDO, dit jag, trots att jag är medlem inte har tillgång. Dessutom – när jag får mig informationen tillsänd är den rörig och inte sammanställd. Vilket gör att jag inte klarar av att på ett snabbt och enkelt sätt ge en sammanfattande BILD trots att jag vet hur det funkar. Det verkar tyvärr som att jag måste rita organisationsscheamat från början, själv.

Hälsningar Mija, som vet att agilitysverige bubblar över just nu men inte kan rå för att jag stör mig mer på den stundande vargjakten…

This entry was posted in Agility, Föreningsliv. Bookmark the permalink.

1 Response to Agilityns organisation, del 1

  1. Pingback: Agilityns organisation, del 2 | Agilitybiten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s