Mobbning drabbar kreativa kvinnor under ett dåligt ledarskap


Alla som forskar i ämnet är /…/ överens om, att det inte är individens fel, när mobbning förekommer, utan felet ligger i arbetsorganisationen. Osäkerhet och stress gör att människor letar efter någon, som kan bli syndabock. Svår mobbning, som leder till anmäld arbetsskada, drabbar oftast kvinnor inom den offentliga sektorn, där man hittar över 75 % av alla mobbningsfall. Man kan fundera över, hur mycket kvinnornas inträde på arbetsmarknaden och inom traditionella manliga revir, har att betyda. Det är forskningsmässigt klarlagt, att det oftast är engagerade, välutbildade och kreativa kvinnor, som utsätts för kränkande särbehandling. (http://www.paraplyprojektet.se/kronikor/vuxenmobbning–ett-gigantiskt-pris-att-betala/)

Forskningen verkar faktiskt ganska entydig, helt enligt ovan. Störst risk att bli mobbade löper välutbildade kvinnor, särskilt i traditionellt manliga revir. Att dra en parallell till Svenska Brukshundklubben (SBK) är inte särskilt svårt. SBK är, enligt min erfarenhet, en väldigt homosocial miljö där ledare väljer män som är lika dem själva och kompletterar med kvinnor som är riktiga kvinnor. Eller tjejer. Det blir nästan löjligt ibland, när i princip alla antingen är män eller unga tjejer… 😉

En artikel i DN publicerade just när häxjakten mot mig av styrelsen på SBKs Stockholmsavdelningen tagit ordentlig fart (2010-10-07), jag glömmer aldrig rubriken: “Diktatoriska chefer bakom mobbning på arbetsplatser” /och hundklubbar/. Även resten av artikeln kändes som att den var skriven direkt till/om mig:

Den fråga man kan ställa sig är ju vilka förhållanden i arbetslivet som vi borde jobba med för att minska risken för mobbning. Det är klart att individuella faktorer spelar roll för mobbningsrisken och sådana kan vara svåra att påverka med arbetsorganisatoriska åtgärder. Men individuella faktorer samspelar alltid med omgivningen. En person med rättvisepatos som ärligt och modigt påtalar uppenbara missförhållanden blir belönad i en omgivning som ser uppriktighet som en tillgång. Samma person kan i stället bli ett mobbningsoffer i en omgivning som vill tysta all kritik och helst vill att ingenting skall förändras.

Avslutar med ytterligare ett citat på samma tema:

Oftast ses kränkande särbehandling ur ett avgränsat, förenklat och individuellt perspektiv. Det är den självständige, ifrågasättanden ”Kalle” det är fel på. På lämpligt sätt borde vi nog få bort honom från vår arbetsplats. Och då sätts en utstötningsprocess i gång.

Min uppfattning och långa erfarenhet är den att frågan måste ses ur ett helhetsperspektiv, där organisationens uppbyggnad och chefs/ledarstilar har en avgörande betydelse för hur och på vilket sätt konflikter hanteras på ett konstruktivt sätt. (http://www.unt.se/inc/print/chefens-stil-avgor-mobbning-1100012-default.aspx)

Kram Mija

This entry was posted in Mobbning. Bookmark the permalink.

1 Response to Mobbning drabbar kreativa kvinnor under ett dåligt ledarskap

  1. Tina says:

    Många kloka ord, även om det inte är riktigt klokt att detta faktiskt händer!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s