FAQ – vilka klubbar kan man tävla agility för?


Jag får ofta frågor som rör vilka klubbar man kan tävla agility för i Sverige och tänkte, efter bästa förmåga, försöka besvara några av dem här.

Först lite historik: huvudmannaskapet för agilityn har i sportens historia i Sverige flyttats flera gånger, från SHU (Sveriges Hundungdom) till SKK och sedan till SBK. Problemet med nuvarande ordning, då SBK innehar huvudmannaskapet för agilitysporten bottnar i strukturella motsättningar. Agility är en allmän icke-avelsutvärderande hundsport. SBKs hjärta klappar i första hand för brukset (avelsutvärderande hundsport) och bruksraserna som man har avelsansvaret för. Eftersom alla medlemmar i SKK-organisationen är välkomna på agilitytävlingar bör agilitysporten administreras centralt och inte av en enskild specialklubb som dessutom är rasansvarig för ett antal bruksraser med egna avelsutvärderande provformer. Den inbyggda konflikten inom SBK gör att vi får svårt att hålla isär begreppen.

Eftersom agility är en allmän hundsport, där alla hundraser som har möjlighet är välkomna att delta, har det aldrig krävts medlemskap i arrangerande klubb för att få delta i tävlingar. Den enda huvudman som har försökt få igenom något sådant är dagens huvudman, SBK, vars förbundsstyrelse (FS) försökte få igenom krav på medlemskap i arrangerande klubb i de regler som skulle börja gälla den 1 januari 2007. Efter massiva protester från agilityaktiva inom hela SKK-organisationen, SBK-medlemmar från norr till söder och förbundsstyrelsens egna agilityexperter – centrala agilitysektorn – drog FS, motvilligt, tillbaka sitt förslag. Att FS ens föreslog något sådant är anmärkningsvärt.

Agility är alltså en allmän hundsport. I agilityreglerna står att man kan tävla agility för vilken som helst klubb i SKK-organsiationen (SBK, SHU, diverse rasklubbar och lokala kennelklubbar sorterar under SKK-paraplyet). Så enkelt är det med det. Frågor på det? Här kommer några vanliga:

Kan man som vuxen tävla agility för en hundungdomsklubb?
Svar, ja! (Om alla vuxna skulle tävla för hundungdomsklubbar skulle vi dock ställa till det för hundungdom, då det krävs en viss procent ungdomar i en ungdomsklubb för att erhålla stadsbidrag. Åh andra sidan – om detta verkligen blev ett problem kan man ju tänka sig att det skulle bli ytterligare ett argument för att starta ett agilityförbund under SKK.) Detta med hur man får tävla på HU-medlemskap finns inte beskrivet någonstans som jag hittar på nätet… Gör du?

Får man tävla agility för en lokal kennelklubb eller för en rasklubb som inte ligger under SBK?
Absolut!

Får man tävla SM och söka landslag även om man inte är medlem i SBK?
Svar, ja! (Skulle gärna länka till infon på SBKs hemsida, men jag hittar den naturligtvis inte… Men praxis talar ju också sitt tydliga språk)

Agilityklubbar då, kan man tävla för dem?
Ännu så länge finns ju tyvärr inte agilityklubbar under SKK-paraplyet. De “agilityklubbar” som man kan tävla för (Karlskrona Agilitysällskap t ex) har ombildat sig till lokala kennelklubbar. En sådan klubb är egentligen inte en agilityklubb utan just en lokal kennelklubb och har då andra uppgifter än att bara ägna sig åt agility. Den agilityklubb jag är ordförande för, Solna agilityklubb, är just en agilityklubb och därför kan man inte tävla för SAgK (ännu).

Hoppas att detta hjälper någon!
/Mija
ps. Eftersom denna information inte går att finna på något enkelt och tydligt sätt så är jag naturligtvis lite orolig att jag missat några förändringar eller så. Upptäcker du faktafel i detta inlägg (eller något annat inlägg på denna blogg för den delen) – tveka inte att höra av dig!

This entry was posted in Agility, Föreningsliv. Bookmark the permalink.

6 Responses to FAQ – vilka klubbar kan man tävla agility för?

  1. Mari says:

    Karlskrona Agilitysällskap känner jag inte till. Du menar möjligtvis inte Karlskoga Agilitysportklubb, KASK, som nyligen blev en lokal kennelklubb inom Örebro Läns Kenneklubb?

  2. Mari says:

    Örebro Läns Kennelklubb, skulle det stå.

  3. Åtminstone under en period var du tvungen att vara medlem i SBK om du skulle tävla SM i agility. Alltså en lokal SBK-klubb eller någon av SBK:s rasklubbar (typ bruksras).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s