Vad ska vi säga till våra /hund/ungdomar?


“Brukshundklubben ska kännetecknas av ett utvecklande ledarskap och en öppen attityd.” Så står det skrivet i SBKs grundstadga. Jag kan konstatera att här finns viss förbättringspotential.

Jag tänker på den fina motiveringen jag fick då jag belönades med Sveriges hundungdoms förtjänst-tecken:

Maskotnål nr 43

Mottagare av Maskotnål nummer 43 har jobbat aktivt inom hundungdomsverksamheten på både lokal och central nivå. Under sin tid i Ungdomsrådet var hon en av dem som tidigt omfamnade freestylesporten och stred för att den skulle bli officiell. När sporten godkändes av CS 2007 låg många års hårt arbete bakom, i vilket mottagaren av Maskotnål nr. 43 har haft en stor del.

Idag finner vi henne i SBK:s verksamhet men hennes hjärta finns kvar hos hundungdom. Hon finns alltid för oss ungdomar, som en värmande klapp på axeln i hårda tider eller ett uppmuntrande hejarop när vinden blåser åt rätt håll. Hon ser värdet i ungdomars vilja och engagemang och vågar tro på oss och det vi gör – på riktigt. Sverges Hundungdoms medlemmar behöver någon som vågar tro och vågar ifrågasätta och som vågar stå upp och säga ifrån när något är fel. Det är guld värt. Du är guld värd.

Och så tänker jag på den fina rekommendation Stockholms hundungdom skrev i somras:

Vad ska vi säga till ungdomarna, FS? Hur ska vi förklara att jag blir avauktoriserad som agilitydomare på tvivelaktiga grunder och utan att jag ens har fått yttra mig till mitt försvar? Hur ska ni förklara hur ni kan döma mig för något baserat på att ni tidigare varnat mig, trots att jag skrivit till er och sagt att jag inte förstår varningen? Hur ska vi förklara att ni, som i princip inte kan något om agility vet bättre än alla de som rekommenderade mig för utbildning till internationell domare (Sthlmsavd och HU, samt distrikt i HU och BK, samtliga med erfarenhet både av agility och mig som domare)? Hur ska vi motivera att det ungdomarna lär sig i skolan om demokrati, yttrandefrihet och rättssäkerhet inte gäller inom SBK? Hur goda förebilder är vi vuxna för våra ungdomar vad gäller inlärning om vi inte gentemot varandra kan tillämpa principerna positiv förstärkning och utebliven belöning och om vi gentemot varandra använder oss av hot och bestraffningar? Hur ihåligt blir inte resonemangen om att bestraffning föder misstroende hos hunden om vi agerar som att det skulle vara en bra sak att bestraffa människor? Hur kan man överhuvudtaget försvara att man bestraffar någon som inte förstår vad den gör för fel? Om man inte förklarat vad man vill kan man aldrig bestraffa någon till rätt beteende. Vem bestämmer förresten vad som är rätt beteende?

/Mija Jansson

This entry was posted in Agility, Föreningsliv. Bookmark the permalink.

3 Responses to Vad ska vi säga till våra /hund/ungdomar?

 1. Margitha Nordquist says:

  Jag blir verkligen beklämd när jag läser de olika turerna du går igenom.
  Härskartekniker och mobbing ända upp i högsta ledningen på sveriges största hundklubb, det är svårt att tro att det är 2012, i en “demokratisk” organisation.
  Hur kan jag som enskilld person visa mitt ogillande, på ett sätt som “gör skillnad”?

  Margitha

  • Mija says:

   Margitha – jag är inte säker på hur/om vi känner varandra? Vad du kan göra beror delvis på “vem du är”, såklart. Mejla gärna mig mija.jansson[a]zoologi.su.se

 2. Pingback: Yttrandefrihet – eller inte? | nattlejonet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s