Motionerna om 1/ namnbyte på SBK och 2/ RF, kommer att behandlas på SBKs kongress i maj


SBKs Stockholmsavdelning är före sin tid, anser SBKs Stockholmsdistrikt. Vår motion om att byta namn från Svenska Brukshundklubben till något som faktiskt motsvarar verksamheten “bedöms […] av Stockholmsdistriktet som för tidigt väckt”.

Men låt oss ta det från början. Vid Stockholmsavdelningens höstmöte 2011 antogs två motioner som berör SBKs centrala nivå och därmed hela organisationen.

“Namnmotionen” föreslår att Svenska Brukshundsklubben ska byta namn för att bättre motsvara organisationens och medlemmarnas verksamhet.

“RF-motionen” föreslår att agilitysporten ska ingå i Riksidrottsförbundet genom att SBKs samarbete med Svenska Draghundsportförbundet utökas till att omfatta även agility.

Stockholmsdistriktets styrelse (det har inte tagits upp på något möte där distriktets klubbar varit samlade eller så) har därefter med egna yttranden överlämnat motionerna till SBKs förbundsstyrelse (FS). Nu ska även FS yttra sig över Stockholmsavdelningens motioner. Motionerna kommer sedan, tillsammans med Stockholmsdistriktets och FS yttranden, att behandlas vid SBKs kongress i maj.

Du kan läsa både motionerna och Stockholmsdistriktets yttrande över dem här.

Tyvärr innebär Stockholmsdistriktets yttrande rätt så tråkig läsning. “Namnmotionen” avstyrker alltså Stockholmsdistriktet, som jag antydde inledningsvis, med motiveringen att frågan är för tidigt väckt. Vad gäller “RF-motionen” som Stockholmsdistriktet benämner som en motion angående agility (vilket säger en del om inställningen) så väljer Stockholmsdistriktet att inte ta ställning…

/Mija, till er tjänst

This entry was posted in Agility, Föreningsliv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s