Agilitydomare bojkottar SBKs konferens.


eller

SKANDAL, IGEN, SBK!

Flera agilitydomare meddelar nu att de inte åker på domarkonferensen i slutet av november om ingenting görs åt “situationen”. Situationen består i att SBK i inbjudan till domarkonferensen inte skrev de sedvanliga raderna om att reseersättning utgår utan istället uppmanades domarna att söka resebidrag från sina distrikt (eller klubbar)! Skälet till detta skulle vara att SBK centralt inte har budgeterat för detta (som att distrikten/klubbarna gjort det). Några viktiga problem med SBKs resonemang nämns nedan.

BRUKS- LYDNADSFIERING AV AGILITYN
Agilitydomare är en nationell resurs. Vi hör inte till något särskilt distrikt som domare utan vi dömer där vi blir tillfrågade. Bruks- och lydnadsdomare däremot hör till och dömer företrädesvis inom ett distrikt. Redan har flera agilitydomare fått svara på frågan hur många tävlingar de dömt i distriktet när de frågat (bruks- och lydnadsfolket) i SBK-distrikten om pengar till konferensen.

DET ÄR INTE SANT ATT DET INTE FANNS BUDGETERAT
Redan på den tiden jag satt i centrala agilitygruppen (jag avgick i början av 2010) fanns denna konferens budgeterad! Dels budgeterar man för flera år framåt, såklart och dels ansöker man lång tid i förväg till SKK om att ha domarkonferens (se nästa rubrik). Jag har fått detta verifierat av Ola Bergh som var ordförande då jag satt i CAG och Jonas Erlandsson, som var ordförande till alldeles nyligen, har bekräftat att domarkonferensposten låg kvar i somras. Så frågan är vad man menar med snacket om att det inte var budgeterat?

Årets agilitydomarkonferens var budgeterad till 85 000 kr.
Distriktskonferensen (som vart inställd då man saknade sammankallande i centrala agilitygruppen – kass ursäkt) var budgeterad till 70 000 kr. (Pengarna finns alltså kvar.)
Bruksdomarkonferensen 2010 kostade 92 000 kr.

TRE FJÄRDEDELAR AV KONFERENSEN BEKOSTAS AV SKK
Intressant i sammanhanget är att SKK bidrar till domarkonferenser med upp till 75 000 kr! Det är alltså inte så att SBK har väldigt stora kostnader för detta med domarkonferenser. Det enda som krävs för att få pengarna från SKK är att det är bedömningsfrågor som diskuteras. (När domarna någon gång i slutet av 90-talet försökte skaffa sig extra mycket att säga till om genom att lämna ett eget förslag till regelrevideringen drog SKK in delar av bidraget.)

FÖRNEDRING
Det värsta är naturligtvis förnedringen. Att vi ska dras i smutsen, veta vad vi inte är värda och behöva tigga pengar av distrikt och klubbar. För att förbundsstyrelsen helt enkelt inte bryr sig om oss agilitymänniskor när vi kostar pengar. Pengarna vi drar in tar de däremot gärna hand om.

/Mija

This entry was posted in Agility. Bookmark the permalink.

2 Responses to Agilitydomare bojkottar SBKs konferens.

  1. Mari says:

    Sant. Skandal är ordet.

  2. Tina says:

    Helt otroligt!
    Jag har redan bestämt mej… när nästa inbetalningskort till SBK kommer, så tackar jag för kaffet!
    En ordentlig skärpning och storstädning på högsta ort, det är nog vad SBK skulle behöva!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s