SBKs Stockholmsdistrikt antar inte motionsförslag från sin egen agilitysektor


Nu har jag banne mig inte tid att blogga mer idag. Så jag nöjer mig med att publicera det svar jag just fick på motionsförslaget jag skickat till distriktets agilitysektor och som skickats vidare till distriktsstyrelsen för behandling. (Förslaget innehåller samma text om agility och RF som vi igår försökte motionera om i Stockholmsavdelningen, läs det här.)

Så här stod det i det svar jag fick:

Hej Mija!

Här kommer ett utdrag från styrelseprotokollet 2011-04-05.

Ett förslag till motion till kongressen har inkommit från en medlem,
medlemmen föreslår att distriktsstyrelsen skall motionera förslaget till
kongressen. Distriktsstyrelsen antog inte detta förslag. Motion skall gå
via en lokalklubb, för att därefter behandlas i styrelsen.

Protokollet är inte justerat än.

Med vänliga hälsningar
Inger Larsson

Mitt svar:

Hej Inger, tackar för svar, även om det dröjde ett halvår.

Vilken tur att protokollet inte är justerat ännu för beskrivningen av förloppet stämmer inte. Ni i distriktsstyrelsen har fått motionsförslaget från er egen agilitysektor som alltså har antagit mitt förslag med motivet att det stödjs av en majoritet av de agilityaktiva i distriktet. Ni har alltså inte fått förslaget från “en medlem” utan från er agilitysektor.

Den lilla “pekpinnen” om att motion skall gå via lokalklubb är också felaktig. Som medlem har jag all rätt att lämna förslag till distriktets agilitysektor och de har all rätt att vidarebefodra förslaget till er. Vi har inte gjort något fel.

mvh Mija Jansson

Som en lite extra lustig knorr på det hela fick jag för ett par dagar sedan veta av Inger att frågan var “under utredning”. Nu har det alltså tagits beslut i frågan för flera veckor sedan. Nu spekulerar jag bara, men det ligger nära tillhands att tro att det var därför distriktets ordförande hade ett tummat exemplar av vår motion med sig på vårmötet igår. Han hade kanske hoppats att den skulle gå igenom på Stockholmsavdelningen så att han slapp ta ställning till det hela? Det kan vara ett helt felaktigt antagande av mig men det är konstigt att något som för ett par dagar sedan var under utredning plötsligt är beslutat för flera veckor sedan. Tokigt.

/Mija

This entry was posted in Föreningsliv. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s