Medlemsmöten och motioner i SBK


Jag har funderat på detta med motioner och medlemsmöten i SBK och tack vare Håkan Ericson har vi nu fått några svar.

Den första frågan man ställer sig är naturligtvis vad dessa medlemsmöten, som i princip har samma status som årsmötet men ändå inte, och som är något i föreningsvärlden mycket ovanligt, har för poäng? Enligt SBK, utskottet för organisation, stadgegruppen, kan funktionen växla med behoven. Det handlar mer om ömsesidig information än om tunga beslut men beslut av olika dignitet kan ändå förekomma.

Medlemsmöten som inte är årsmöten kan med andra ord besluta om allt som inte specifikt framgår i stadgarna att årsmötet ska besluta. Varje medlemsmöte kan alltså behandla motioner. Om man avser skicka motionen vidare uppåt i organisationen skall den enligt den nya stadgan vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 15 november.

/Mija

This entry was posted in Föreningsliv. Bookmark the permalink.

2 Responses to Medlemsmöten och motioner i SBK

  1. Sickan says:

    Vårt motionsförslag var distriktsstyrelsen tillhanda före den 15 november. Fast det blev ju ändå tekniskt fel…

    • Mija says:

      Det var väl till och med en motion tagen av lokalklubben? De hävdar väl att de underkände beslutet på lokalklubben redan men det känns tveksamt, som sagt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s