Klicka för attityd! (Uppfartsträning)


Som ni kanske förstått håller jag på och strular med Raskens tredje variant av uppfartsbeteende… Vis av erfarenheter från tidigare klätterhindersprojekt med honom har jag bestämt att attityd ska få vara ett långt viktigare kriterium än perfektion. Och just det känns det i varje fall som att jag lyckats med. /Mija

This entry was posted in Agility. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s