Hur ofta tränar du hoppteknik?


This entry was posted in Agility. Bookmark the permalink.

2 Responses to Hur ofta tränar du hoppteknik?

  1. Lojs says:

    För mig är det olika beroende på vilken hund. Under Millas hela tävlingskartiär så har hon väl inte rivit fler hinder än vad som kan räknas på båda händernas fingrar och vi har väl tränat ungefär lika många pass hoppteknik. Cayenne som ofta rev både 2 och 3 hinder på en bana, henne tränade jag hoppteknik med väldigt ofta, särskilt inför tävlingar.
    Så för min del handlar det mycket om vad just den hunden behöver och det handlar i princip uteslutande om ifall den river eller ej. (Det hade säkert blivit mer med alla hundarna om jag konkurerat på en högre nivå och tränat oftare generellt sett.)

  2. Cecilia says:

    Hoppteknik handlar inte bara om rivningar, tycker jag. Min hund river nästan aldrig men har ändå usel hoppteknik. Han har svårt att bedömma hindrens höjd och hoppar därför alldeles för högt – förlorar tid. Han kan inte bedömma avstånd till hindren och lägger därför ofta in extrasteg – förlorar tid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s